สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-เมษายน-2562-1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-กรกฎาคม-2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-กันยายน-2562-1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-กุมภาพันธ์-2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ตุลาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ธันวาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-พฤศจิกายน-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-พฤษาคม-2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มกราคม-2562-1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มิถุนายน-2562-1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มีนาคม-2562-1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-สิงหาคม-2562-1