ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโนนสำโรง หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลลำนางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโนนสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำโรง ตำบลลำนางแก้ว มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,296.50 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขุดลอกคลองบ้านโนนสำโรง-1

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบ้านซับน้อย หมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลลำนางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบ้านซับน้อย หมู่ที่ 7 บ้านซับน้อย ตำบลลำนางแก้ว มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,410 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขุดลอกคลองบ้านซับน้อย-4