ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโนนสำโรง หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลลำนางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโนนสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำโรง ตำบลลำนางแก้ว มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,296.50 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขุดลอกคลองบ้านโนนสำโรง-1