ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบ้านซับน้อย หมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลลำนางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบ้านซับน้อย หมู่ที่ 7 บ้านซับน้อย ตำบลลำนางแก้ว มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,410 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขุดลอกคลองบ้านซับน้อย-4