ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกคลองโนนสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำโรง