ประกาศ รายงานผลการพิจารณาการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๐๕๔-๐๗ สายบ้านพัดทะเล-วังตะเคียน ช่วงบ้านซับน้อย-วังตะเคียน ตำบลลำนางแก้ว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๙๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

05 มี.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :