ประกาศ ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 054-07 สายบ้านพัดทะเล-วังตะเคียน ช่วงบ้านซับน้อย-วังตะเคียน ตำบลลำนางแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 2,665 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,990 ตารางเมตร เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

26 ก.พ. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :